odvětvová ekonomika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • ekonomika odvětví

Nadřazené heslo