kultovní a sakrální stavby

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • církevní architektura
  • církevní stavby
  • náboženská architektura
  • sakrální architektura

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla