neoklasická ekonomie

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • makroekonomie racionálních očekávání

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty