průmyslové stavby

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • budovy pro výrobu a řemesla
  • industriální stavby

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla