Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • budovy pro bydlení
  • bytové domy
  • bytové stavby
  • domy
  • obytné stavby

Nadřazené heslo

Podřazená hesla