Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • elektrické kmity
  • harmonický oscilátor
  • oscilační obvody
  • otevřený oscilátor
  • spřažené oscilátory

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty