Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • diagnostika desek plošných spojů

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty