Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • odporové teploměry polovodičové

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty