Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • číslicové integrované obvody
  • fpga
  • katalogy integrovaných obvodů

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty