elektrický proud v kapalinách

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • roztoky elektrolytů

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty