Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • elektrotechnické materiály polovodivé
  • chemické prvky polovodivé
  • chemické sloučeniny polovodivé
  • polovodiče typu n
  • polovodiče typu p
  • polovodičové diody
  • polovodičové materiály
  • polovodičové usměrňovače

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty