Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • indukční odpor
  • kapacitní odpor
  • měrný odpor vodiče
  • ohmický odpor
  • řazení odporů

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty