galvanické články

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • burelové články
  • Leclancheovy články
  • rtuťové články
  • stříbrné články
  • vzdušné články

Nadřazené heslo

Podřazená hesla