elektrické generátory

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dynama
  • generátory proudu

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty