Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • elektromagnety pro otáčivý účinek

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty