stejnosměrné elektromagnety

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • brzdové elektromagnety

Nadřazené heslo