Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • invertory

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty