Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kabelové kanály průchozí
  • kabelové kanály průlezné
  • kabelové kanály shora přístupné

Nadřazené heslo