architektonické soubory

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • architektonické areály
  • architektonické komplexy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla