Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • idealismus idejí
  • spiritualismus

Nadřazené heslo

Podřazená hesla