Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • absolutní idealismus Hegelův
  • aristotelská koncepce
  • filozofie bytí
  • ontologický pluralismus
  • substanční koncepce
  • tomistická koncepce

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty