kauzální determinace

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla