Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • epistemologie
  • filozofie poznání
  • logika a filozofie
  • noetika
  • poznání a ideologie
  • poznání a praxe
  • poznání a umění

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty