Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • pragmatika v logice
  • sémantika v logice
  • syntaktika v logice

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty