hedonistická morálka

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo