antisociální morálka

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo