Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • sídelní zeleň
  • veřejná zeleň

Nadřazené heslo