Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • křivočarý pohyb rovinný
  • skládání pohybu
  • translační pohyb
  • vedený pohyb
  • volný pohyb

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty