Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • laserové anemometry
  • měření rychlosti
  • měření rychlosti elektrická
  • měření rychlosti hydrodynamická
  • obvodová rychlost
  • okamžitá rychlost
  • průměrná rychlost
  • úhlová rychlost

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty