Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dynamika hmotného bodu
  • dynamika obecného rovinného pohybu
  • dynamika tuhých těles

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty