Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • centrální síla
  • gravitační konstanta
  • gravitační potenciál těles

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Příbuzné koncepty