mechanika tuhých těles

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • dynamika soustavy těles
  • dynamika tuhých tělěs
  • mechanika dvou těles
  • mechanika N těles
  • pevná tělesa
  • tuhá tělesa
  • tuhost
  • tvary těles

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty