Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • aerodynamika tvarů
  • proudnice

Nadřazené heslo