Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • tekutost
  • vazkost
  • vnitřní tření kapaliny

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty