molekulární teorie kapalin

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • osmóza

Nadřazené heslo

Podřazená hesla