proudění plynů a par

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • proudění tekutin
  • proudění tekutiny v otevřeném systému

Nadřazené heslo