Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • teplotní rozpínavost

Nadřazené heslo

Podřazená hesla