mechanické napětí

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • normálové napětí
  • pole napětí
  • tečné napětí
  • tenzory napětí

Nadřazené heslo

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty