Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • akustické vlastnosti
  • akustický tlak
  • optoakustické jevy

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty