fyzikální akustika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • geometrická akustika
  • kmity a vlny
  • rychlost zvuku
  • šíření zvuku

Nadřazené heslo

Podřazená hesla