Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kmitavý pohyb
  • kmity
  • kmity s jedním stupněm volnosti
  • kmity s více stupni volnosti
  • nelineární kmity
  • prostorové kmitání
  • rovinné kmitání
  • vibrace
  • volné kmitání

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty