fázová rychlost vln

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty