Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • relativistická fyzika
  • teorie relativity

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty