speciální teorie relativity

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

 • dilatace času
 • Einsteinův vztah
 • Galileova transformace
 • inerciální vztažné soustavy
 • Lorentzova transformace
 • neinerciální vztažné soustavy
 • pohybové zákony relativistické
 • princip konstantní rychlosti světla
 • relativnost času
 • relativnost délek
 • relativnost pohybu

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty