Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • transportní jevy

Nadřazené heslo

Podřazená hesla