racionální termodynamika

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • termodynamická fenomenologie

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla