kinetická teorie plynů

Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • Maxwellův-Boltzmannův zákon rozdělení energie
  • Maxwellův-Boltzmannův zákon rozdělení rychlosti molekul
  • nejpravděpodobnější rychlost molekul
  • průměrná rychlost molekul
  • stavová chování plynu
  • stavová rovnice ideálního plynu

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla

Příbuzné koncepty