van der Waalsova rovnice

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty