Anglický ekvivalent

Nepreferovaná znění

  • kondenzované látky

Nadřazené heslo

Příbuzná hesla

Podřazená hesla