anizotropní tělesa

Anglický ekvivalent

Nadřazené heslo

Příbuzné koncepty